Därför väljer kunderna oss

Vår nyckel till framgång är att vi effektivt bygger starka och långsiktiga relationer med dina kunder!

så här jobbar vi

Säljkonsult

Som säljkonsult bemannar vi de poster som saknas i er verksamhet.
Vi ansvarar för delar av, eller hela flödet i försäljningsprocessen, allt från att kartlägga och planera kundmöten till att genomföra och följa upp dem. 
Vår primära uppgift är att utveckla befintliga men framförallt skapa nya affärsmöjligheter. Försäljningen kan ske både via telefon och personliga möten.

Rådgivning

Beroende på hur era behov ser ut så arbetar vi tillsammans antingen under en begränsad tid eller med en mer långsiktig plan kring strategi och genomförande för att ditt företag eller projekt ska nå ökad försäljning och tillväxt. Det kan handla om att vi exempelvis skapar en plan för hur ert varumärke får bästa möjliga exponering, bollplank och coachning vid etableringen av ny (säljande) personal eller framtagande av nya leadskontakter utan att behöva göra kalla samtal.

möten

Vi tror på mötets kraft! Närmare hälften av alla de möten som hålls misslyckas med att leva upp till, eller saknar helt, syfte och mål . Det blir enormt kostsamt för företag och organisationer och skapar inte minst stress hos deltagarna.
Borgslycka Promotion kan tillsammans med professionella samarbetspartners vägleda och hjälpa er till mer effektiva och givande möten.

projektledning

Som projektledare blir vår roll att styra, leda eller koordinera ert företags aktiviteter och funktioner inom ett visst projekt. Vår uppgift blir att tillsammans med övriga projektgruppen säkerställa att projektets uppställda mål avseende tid, kostnad och resultat uppnås.   Detta gör vi bland annat med hjälp av vårt ledarskap, tidsplaner, riskanalyser och uppföljningar.

 
 
 
 

Följ oss gärna på Sociala medier! 

 

© Copyright Borgslycka Promotion